Bảo mật web

Hiện nay các hình thức kinh doanh thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến. Giao dịch thương mại qua internet được thực thi từng phút trên toàn thế giới. Làm sau bảo mật thông tin dữ liệu website hiện được cơ quan, công ty, ngân hàng... quan tâm. Họ dùng dịch vụ gì ? Phương thức hoạt động ra sau ?

ThietKeWeblkv.com xin giới thiệu công nghệ bảo mật hiện nay được sử dụng bởi một số ngân hàng, công ty chuyên về thương mại điện tử là công nghệ bảo mật website SSL và SSL Certificate.

Công nghệ bảo mật SSL là gì ?
SSL được viết từ Secure Sockets Layer là chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra liên kết máy chủ và trình duyệt web mà khách vào website đang sử dụng. SSL dảm bảo tối đa dữ liệu truyền tải và giao dịch thương mại điện tử. Hiện nay SSL và SSL Certificate là công nghệ tiên tiến được sử dụng trong hệ thống website của ngân hàng, hệ thống thương mại điện tử. Tại Việt Nam một số ngân hàng sử dụng như: Vietcombank, Aribank,.... và một số website thương mại điện tử: nhommua...

Phương thức hoạt động Công nghệ bảo mật SSL ?

  • SSL mã hóa các thông tin nhạy cảm trong quá trình thực hiện giao dịch.
  • Mỗi chứng chỉ SSL được tạo ra cho duy nhất một website.
  • Một cơ quan uy tính đã xác thực danh tính chủ nhân website trước khi cấp chứng chỉ SSL.

Nguồn: http://thietkeweblkv.com/dich-vu/thiet-ke-web/cai-dat-bao-mat-web.html

0 nhận xét: