Cập nhật và bảo trì web

Dịch vụ cập nhật và bảo trì web

Dịch vụ cập nhật web:
- Bạn đă xây dựng xong hệ thống web cho công ty bạn nhưng bạn bối rối trong khâu quản trị hệ thống vì bạn thiếu nhận sự, muốn hạn chế kinh phí phát sinh, có nhân sự nhưng thiếu sự hiểu biết cơ bản về các kiến thức web: css, html, khả năng sử dụng photoshop,..
- LKV Solutions cung cấp cho bạn dịch vụ cập nhật web với chi phí hợp lý đảm bảo các yếu tốt thẩm mỹ về trình bày.

Lưu ý: Thông tin cập nhật lên hệ thống LKV Solutions sẽ nhận từ khách hàng.

Dịch vụ bảo trì web:
- Sao lưu dữ liệu định kỳ
- Cài đặt, cấu hình bảo mật cho hệ thống
- Giúp hệ thống hoạt động xuyên suốt và ổn định

Khi cần cập nhật và bảo trì web bạn hãy liên hệ với LKV Solutions để chúng tôi giúp bạn giải quyết các khó khăn này.

Nguồn: http://thietkeweblkv.com/dich-vu/thiet-ke-web/cap-nhat-bao-tri-web.html

0 nhận xét: